Převážně dětem a mládeži se věnujeme při vytváření aktivit sloužících k vyplnění volného času a ke vzdělávání. Cílem těchto aktivit je zdokonalení osobnostních předpokladů dětí do dalšího života a odstranění překážek, které jim příslušnost k sociálně vyloučené komunitě staví do cesty. Převážně se zabýváme pořádáním pravidelných aktivit (např. taneční kroužek, doučování) a jednorázových aktivit (např. oslava Dne dětí, letní tábor, Mikulášská). V Olomouci poskytujeme dětem možnost využívat Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Terénní programy poskytujeme jako registrované sociální služby v lokalitách s vyšší koncentrací sociálně vyloučených osob. V takovéto lokalitě působí terénní pracovníci, kteří oslovují místní obyvatele s nabídkou pomoci ve svízelné situaci. V případě jejich zájmu se společně snaží rozluštit problémy rodiny a jeden po druhém je v závislosti na individuálních potřebách konkrétních osob řešit. Pracovníci se specializují primárně na poradenství a pomoc v oblastech dluhového poradenství, zaměstnanosti, bydlení a vzdělávání. Vystupují jako prostředníci při jednání s úřady a institucemi, pokud je to nutné.

SRNM podporuje zachovávání, udržování i rozvoj romské kultury a tradic jednak prací s dětmi, podporou jejich talentu, ale i pořádáním akcí pro veřejnost a udržováním psané romštiny vydáváním novin Romano hangos. 

Různými formami se snažíme zvyšovat počet příležitostí na pracovním trhu pro skupinu dlouhodobě hůře zaměstnatelných. Za podpory úřadů práce vytváříme pracovní místa i v naší organizaci. 

Usilujeme o zlepšení podmínek bydlení pro ty, kteří neporušují nájemní smlouvy, chceme dosáhnout stavu, kdy ubytovny a levné nájmy nebudou sloužit k přelévání příspěvků na bydlení do kapes soukromníků, hledáme nové cesty úprav bydlení svépomocí, nabízíme alternativu nejen pro sociálně slabé. 

Další aktivity aneb Co se jinam nevešlo.