Co nového přináší poslední číslo Romano hangos? Až v samotné Marseille se představilo Muzeum romské kultury. Na semináři Evropská dimenze romské kultury ho prezentovaly Alica Heráková a Jana Horváthová. Veronika Kačová hovořila s kontrabasistou Lukášem Švajdou, který se zamiloval do romské hudby a informuje o tom, kdo všechno vyhrál v taneční soutěži Mladé hvězdy. V obsáhlém nekrologu se dozvíme o životě a díle romského sochaře Ondřeje Gažora. Smutek nekončí ani na další straně, kde se Lenka Grossmannová ohlíží za nedávno zemřelým básníkem Emilem Cinou. Na předchozí díly pak navazuje vyprávění Gully Bangy o jeho předcích a listování v kalendáriu z dějin Romů...

V Romano hangos č. 14 hovoří mladý historik Dušan Slačka a Romech v Albánii (našli způsob, jak rozebrat albánské bunkry), mladá zpěvačka Erika Fečová mluví o své nové desce a svých začátcích. V anketě o vztahu církví a Romů, kterou jsme položili asi dvaceti představitelům náboženských společností, nám odpověděli hlavně evangelické církve. Bratr slovutného Gypsiho, hudebník Gyulla Banga, pak napsal pro Romano hangos obsáhlou kroniku své velkorodiny na pokračování...

Romano hangos č. 13 přináší v úvodu reportáž z pochodu Roma Pride a rozhovor s kapelou Bengas. Stále nové akce pro své klienty vymýšlí táborské sdružení Cheiront, politickým tématům se věnují Radek Horváth a Marian Dancso.

V krátké anonci se čtenáři mohou seznámit s knihou Cikáni a česká vesnice od Daniela Soukupa, následují povídky Andrey a Lucie Kačových a Květy Podhradské. Informujeme též o novém romském fotbalovém klubu v Brně, číslu dominuje rozhovor Martina Chlupa s režisérem Jozefem Banyákem...

V závěru zveřejňujeme životopisy českého fotografa a romské sociální pracovnice, kteří hledají nové zaměstnání.

Dvanácté číslo Romano hangos zve čtenáře do Brna na festival Djangofest a obšírněji seznamuje s jeho historií a kapelami, na které se letos můžete 24. října těšit. Andrea Bušalová hovořila s šéfem kapely Bengas Emilem Ferencem, neuvěřitelně působivé fotky Šymona Klimana vystavené v Muzeu romské kultury recenzuje Lenka Grossmannová.

Anketa přináší tentokrát odpovědi představitelů několika stran a jejich mládežnických organizací ohledně řešení "romské problematiky" (máme zde dvě kuriozity - odpověděl nám kovaný leninista i polofašista). Za zmínku stojí že některé větší strany raději nereagovaly... Ve 12. čísle RH se také uzavírá vyprávění romského hudebníka Gejzy Horvátha.

Muzeum romské kultury (MRK) v Brně obdrželo Cenu Nadace Erste, kterou převzala mluvčí MRK Martina Zuzaňáková. Tolik zpráva z první strany jedenáctého čísla Romano hangos. Dozvíme se z něj i o projektu prevence kriminality a romských asistentech v Karviné, v němž figuruje i známý rapper Lukrecius Chang, stejně jako podrobnosti z dětských táborů, organizovaných MRK či táborským sdružením Cheiron T. Třetí až pátá strana se věnují politice, nadcházejícím volbám a pozici Romů v nich.

Představuje se i hudební skupina United Gipsy Crew, Jana Horváthová pokračuje v seriálu rozhovorů s pamětníky, tentokrát s Gejzou Horváthem. O svých zkušenostech zastupitele v Lomu u Mostu píše romský aktivista Marian Dancso.

Srpnové dvojčíslo Romano hangos (9-10) seznamuje s činností Platformy Blokujeme, vytvořené jako odpověď na protiromské pochody v českých městech. Festival se zvláštním názvem Balval fest popsal jeho autor velmi poetickým jazykem. Spíše smuteční náladu naopak vyvolá nekrolog věnovaný Jánu Cibulovi, známému romskému aktivistovi a lékaři. Anketa se tentokrát týkala olašských králů. Bohužel jak se dalo čekat, to nejzajímavější - hlasy samotných olašských Romů - v ní kvůli vzájemným bariérám chybí... S velmi šikovným romským starostou (především realistou) v jedné maďarské obci a s řadou jeho vydařených experimentů na poli vzájemného soužití seznamuje článek Bohumila Řeřichy. Pracovníci Muzea romské kultury hovořili s romským houslařem Patrikem Samkem a s projektovým manažerem budoucího Památníku romského holocaustu Pavlem Štěpánem (a vydatně u toho fotili). Srpnovým dvojčíslem končí vyprávění Tonyho Lagryna o jeho životě a předcích, spíš mladší generaci zaujme rozhovor s karvinským hiphoperem McEisim.