Terénní programy Olomouc + Rýmařov

Tuto službu realizujeme od dubna 2007. Jedná se o podporu terénních pracovníků v romských lokalitách v městech Olomouc a Rýmařov. 

Veřejný závazek

Poslání služby Terénní programy

poskytovat terénní sociální práci v přirozeném prostředí klientů a zmírňovat, případně předcházet sociálnímu vyloučení

Cíle

Lidem v nepříznivé sociální situaci nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením nabízíme pomoc a poradenství v oblastech:

 1. bydlení
 2. zaměstnání a zvýšení předpokladů pro jeho získání
 3. oddlužení
 4. orientace ve vlastních právech a povinnostech

Cílová skupina

 1. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 2. osoby ohrožené sociálním vyloučením
 3. osoby ohrožené diskriminací
 4. osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace spjaté s některým z následujících faktorů: nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, finanční problémy, nedostatečná kvalifikace, snížená schopnost orientace v institucionálním prostředí (problémy při jednání na úřadech), diskriminace či stigmatizace, přičemž nejsou schopny tyto nepříznivé sociální situace řešit vlastními silami

Do cílové skupiny nespadají:

 1. Děti do 15 let věku (jejich zakázky mohou být řešeny pouze prostřednictvím zákonných zástupců)
 2. Mentálně postižení lidé
 3. Smyslově postižení, se kterými není pracovník schopen komunikovat
 4. Těžce nemocní lidé vyžadující zvýšenou péči
 5. Lidé pod vlivem alkoholu a drog nemohou služby využít v období intoxikace

Podmínkou poskytnutí služby je aktivní spolupráce klienta na řešení jeho zakázky.

Záměr projektu

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů: pracovníci docházejí přímo mezi obyvatele sociálně vyloučených lokalit a zde je kontaktují. Většina práce má smysl při využití kancelářské techniky, telefonu a internetu. Klienti proto docházejí do poradny, kde jim pracovníci pomáhá řešit problémy v oblasti bydlení, sociálních dávek, splácení dluhů, exekucí, občanství aj.

TSP zajišťuje zmapování komunity se všemi problémy jejich členů tak, aby mohl navrhovat optimální řešení. Dále působí jako poradce a prostředník pro klienty při vyřizování úředních záležitostí, při uplatňování nároků a při jednáních s institucemi, a to i doprovázením klientů a asistencím při jednáních.

 

Výsledky z uplynulých let

Výsledkem činnosti služby je zejména větší zodpovědnost klientů, schopnost plnit povinnosti, vyšší právní povědomí, schopnost klientů předcházet krizovým situacím, větší motivace při hledání práce apod.

 

 

 

 

 

 

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider