Evropský sociální fond

ESF

 

2018 - 2020 Mentoring - posílení potenciálu jednotlivce, rodiny a komunity v sociálně vyloučených lokalitách