Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM SRNM Olomouc, Pavlovická 27A, Olomouc, každé všední odpoledne od 13 do 19 hodin nebo v blízkém okolí podle aktuálního programu

Veřejný závazek

Poslání služby NZDM:
  • Pomocí volnočasových a vzdělávacích aktivit a pomocí metod sociální práce snižovat míru sociálního vyloučení dětí a mládeže.
  • Poskytnout bezpečné místo pro děti a mládež, kde mohou trávit svůj volný čas a rozvíjet vlastní osobnost.

Cíle a cílová skupina:

Cílem služby je naplnit volný čas dětí a mládeže v Olomouci a okolí a zlepšit jejich životní situaci pomocí:

  • vedení ke smysluplnému trávení volného času a nabídnutí podnětů k jeho samostatnému využívání, cíleného rozvoje nadání jednotlivých dětí a budování jejich sebevědomí a emancipace,
  • podpory vzdělanosti formou mimoškolní přípravy a výchovně-vzdělávacích programů prevence patologických jevů,
  • předávání praktických dovedností a objektivních informací a tím snižování výskytu rizikového chování,
  • zlepšení komunikace s okolím a získání dovedností pro samostatné vyřizování osobních záležitostí,
  • za spolupráce s dalšími subjekty podporovat sociální začleňování jednotlivců či skupin,
  • nabídnutí prostředí, kam bude dítě chodit rádo, kde se bude dobře cítit, kde má možnost svěřit se svými problémy, kde najde mimoškolní zájmové aktivity

Zásady poskytování služby:

Dodržování práv klientů > Respektování volby klientů > Individualizace podpory > Zaměření
na celek > Flexibilita > Bezplatnost > Odbornost > Rovnost přístupu ke službě

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek