Olomouc

Komunitní centrum SRNM Olomouc
Pavlovická 85/27a 
779 00 Olomouc

olomouc@srnm.cz

O pobočce SRNM Olomouc

Předsedkyní pobočky SRNM v Olomouci je paní Jiřina Somsiová. Je zde zřízeno komunitní centrum pro romské děti a mládež, které funguje od roku 1996, je využíváno i dospělými.

Přínosem jeho existence je zajištění pravidelné nabídky pro trávení volného času cílové skupiny, rozvoj jejich dovednosti a znalosti a předcházení patologickým jevům jako záškoláctví, drobná kriminalita, toxikománie a další.

Snahou je zajistit každoročně provoz minimálně těchto aktivit:

 • Taneční a hudební kroužek
 • Výtvarný kroužek
 • Sportovní kroužek- zahrnuje fotbal, fotbalové turnaje, stolní tenis, v zimě sáňkování, dále turistika – poznávání přírody, pěší túry do okolí, stanování
 • Doučování – psaní úkolů a příprava do školy.

Dále realizujeme jednodenní výlety.

Cílovou skupinou je asi 30 romských dětí a mládeže ve věku 5-18 let z Olomouce. Chceme přispět k podpoře integrace romské komunity (v Olomouci i jinde) do společnosti, podpořit děti a mládež v získávání vzdělání a tím jim v budoucnosti usnadnit vstup na trh práce. Snažíme se, aby nezanikl romský jazyk, písně, tanec a hudba.

V pobočce dále působí terénní sociální pracovníci, kteří pomáhají dospělým vyrovnávat se s každodenními problémy, které jim život na hraně společenského vyloučení přináší – nabízí pomoc a poradenství v oblastech bydlení, zaměstnanosti, zadluženosti, orientace ve vlastních právech a povinnostech atd.

Aktuálně z pobočky

 • Romština pro děti
  V roce 2023 jsme realizovali v pobočkách Hodonín, Olomouc, Šternberk a Pěnčín kroužky pro děti s cílem rozvoje jazykových schopností dětí v mateřském jazyce, se zaměřením na rozvoj slovní zásoby. Projekt zahrnoval kromě výuky jazyka také další prvky spojené s hudbou a kreslením, děti se dozvěděly také více o romské kultuře apod. Kroužek byl oblíbený a i mnozí rodiče se těší, že se nám podaří zrealizovat jeho podobu také pro dospěláky.
 • Kulturní aktivity v Olomouci a akce pro komunitu Pěnčín
  Díky podpoře Ministerstva kultury, Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje jsme zrealizovali 15. ročník Romani Gi’li Olomouc, tentokrát v blízké obci Pěnčín. Děti, které celý rok poctivě trénují i další diváci všeho věku a původu z Olomouce, Pěnčína i dalších okolních obcí si akci velmi užili, i když počasí nebylo nejlepší, využili jsme sálu Myslivny a publikum divoce roztančili vevnitř. Ještě nás čeká podzimní pěvecká soutěž. Sledujte náš Facebook pro aktuální info!
 • Letní kempy Společně
  V návaznosti na distanční vzdělávaní ve školním roce 2020/2021 byly podpořeny z MŠMT letní kempy, které nahrazovaly dětem společné setkávání ve škole po dobu prázdnin. V měsících červenci a srpnu proběhly 4 letní kempy pořádané naší organizací, z toho tři v Hodoníně a jeden v Olomouci. V Hodoníně byly kempy poznamenané dvěma událostmi. První z nich bylo tornádo, které vzalo dětem střechu nad hlavou – přehnalo se přímo přes dětské městečko v lese u ZOO, kde jsme měli v pronájmu jednu z kluboven, ve které jsme plánovali příměstské kempy uskutečnit. Museli jsme proto více improvizovat a děti jsme vzali jednak do blízkého kempu v Osvětimanech, poté si užily v Šiklově mlýně… Více informací: Letní kempy Společně
 • Kulturní aktivity v Olomouci
  Převážně z prostředků Ministerstva kultury realizujeme kulturní aktivity v Olomouci. Kvůli covidové situaci jsme využili letních dnů a uspořádali další ročník festival Romani Gi’li Olomouc, připomněli si Mezinárodní den Romů a zrealizovali také soutěž malých zpěváků.
 • Pěnčín a okolí
  V roce 2008 nám přibyly obce z Olomouckého kraje a to Pěnčín, Klužínek, Čechy pod Kosířem, Kostelec na Hané, Budětsko, Loučeny, Přemyslovce a Slavíkov (tj. dalších asi 30 dětí). V rámci projektu Transition Facility zde proběhl monitoring situace romských obyvatel a bylo zjištěno, že zde žije asi 20 romských rodin ve velmi nevyhovujících životních podmínkách. Řada z těchto rodin nemá zajištěn zdroj pitné vody, či elektřiny. Rodiny žijí v chudobě, neodpovídajících hygienických podmínkách, v dezolátním stavu obydlí. Děti z těchto rodin nemají možnost využívat žádné volnočasové aktivity a hrozí u nich riziko výskytu sociálně patologických jevů jako je záškoláctví, zneužívání… Více informací: Pěnčín a okolí
 • Jak to funguje?
  V letech 2016 a 2017 probíhal volnočasový kroužek pro děti v Rýmařově, Olomouci a Hodoníně. Zaměřil se na získání většího povědomí o různých zaměstnáních a vytváření cílů u dětí navštěvujících základní školy. Děti se podívaly na spoustu zajímavých míst, kde jim pracovníci SRNM zprostředkovaly kontakt se zaměstnanci, kteří v daném oboru přímo pracují. Stejně tak se na výletech i při práci v komunitních centrech bavily o tom, kdo má jaké plány do budoucna, jaké jsou možnosti a tak podobně. Většina dětí nemá vzory v rodinách a i když jejich rodiče si důležitost vzdělání uvědomují, je nutné o jeho významu přesvědčit… Více informací: Jak to funguje?

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek