Pěnčín a okolí

V roce 2008 nám přibyly obce z Olomouckého kraje a to Pěnčín, Klužínek, Čechy pod Kosířem, Kostelec na Hané, Budětsko, Loučeny, Přemyslovce a Slavíkov (tj. dalších asi 30 dětí). V rámci projektu Transition Facility zde proběhl monitoring situace romských obyvatel a bylo zjištěno, že zde žije asi 20 romských rodin ve velmi nevyhovujících životních podmínkách. Řada z těchto rodin nemá zajištěn zdroj pitné vody, či elektřiny. Rodiny žijí v chudobě, neodpovídajících hygienických podmínkách, v dezolátním stavu obydlí. Děti z těchto rodin nemají možnost využívat žádné volnočasové aktivity a hrozí u nich riziko výskytu sociálně patologických jevů jako je záškoláctví, zneužívání návykových látek, kriminalita, apod.

V Pěnčíně vznikla roku 2011 klubovna pro děti v pronajatých prostorech, postupně jsme se přesunuli zejména k aktivitám ve venkovním prostředí. I zde se věnujeme romským dětem a mládeži (výtvarný kroužek, doučování, sportovní – fotbal, stolní tenis, taneční, hudební kroužek, jednodenní výlety). Zde je obzvlášť pomoc nutná – děti jsou zanedbané a je nezbytné s nimi pracovat. Velmi se nám daří pomoci volnočasových projektů zapojovat do činnosti s dětmi i rodiče a tímto napravujeme správnou funkci rodiny ve výchově dětí.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek