Terénní programy

Co nabízíme?

Posláním služby je prostřednictvím terénní sociální práce pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci a předcházet sociálnímu vyloučení či zmírňovat jeho dopady.

Cílem služby je lidem ohroženým sociálním vyloučením poskytovat:

 • pomoc při řešení problémů zejména v oblastech bydlení, dluhů, zaměstnání, práv a povinností, zdraví, výchovy a vzdělávání
 • podporu aktivního přístupu a samostatnosti
Komu pomáháme?
 • lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, ohroženým sociálním vyloučením
 • lidem ohroženým diskriminací
 • lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace spjaté s některým z těchto faktorů:
  • nevyhovující bydlení
  • nezaměstnanost
  • finanční problémy
  • nedostatečná kvalifikace
  • problémy při jednání na úřadech
  • diskriminace či stigmatizace
 • přičemž neumí tyto situace řešit vlastními silami.

Do cílové skupiny nespadají mentálně a smyslově postižení a těžce nemocné osoby, se kterými není pracovník schopen komunikovat.

Zakázky dětí do 15 let věku mohou být řešeny pouze prostřednictvím jejich zákonných zástupců.

Služby nemohou využít lidé pod vlivem alkoholu a drog v období intoxikace.

Naše zásady:
 • služba je bezplatná
 • vedeme klienta k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní život
 • dodržujeme profesionální přístup sociálních pracovníků ke klientům (kvalifikace a průběžné vzdělávání pracovníků)
 • sdělené informace považujeme za důvěrné
 • máme nehodnotící a individuální přístup ke klientovi (s ohledem na jeho potřeby, možnosti, kompetence aj.)
 • projevujeme respekt k rozhodnutím klienta (jak bude řešit svůj problém, jak dlouho bude využívat sociální službu, do jaké míry potřebuje podporu a vedení)

Terénní program SRNM Brno a Hodonín

kontakty Brno: 774 116 568, poradna@srnm.cz, Cejl 35 Brno, bez předchozí domluvy pondělí a čtvrtek 9:00-12:00, 13:00-16:00
kontakty Hodonín: 601 380 819, hodonin.srnm@seznam.cz, Masarykovo nám. 4, Hodonín -v kanceláři po domluvě

Sociální služba je spolufinancována ze státních prostředků, z prostředků Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a Evropské unie.

Terénní program SRNM Olomouc

kontakty Olomouc: 733 530 904, olomouc@srnm.cz, Pavlovická 27A, Olomouc - v kanceláři po domluvě

Karty potřeb – s čím a jak vám můžeme pomoci?

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek