Aktuální projekty

 • Letní tábor SRNM Hodonín
  V červenci 2022 jsme opět s dětmi uskutečnili táborový pobyt, tentokrát na Vranově. Děkujeme za podporu Městu Hodonín, Jihomoravskému kraji a Úřadu práce Hodonín.
 • Letní kempy Společně
  V návaznosti na distanční vzdělávaní ve školním roce 2020/2021 byly podpořeny z MŠMT letní kempy, které nahrazovaly dětem společné setkávání ve škole po dobu prázdnin. V měsících červenci a srpnu proběhly 4 letní kempy pořádané naší organizací, z toho tři v Hodoníně a jeden v Olomouci. V Hodoníně byly kempy poznamenané dvěma událostmi. První z nich bylo tornádo, které vzalo dětem střechu nad hlavou – přehnalo se přímo přes dětské městečko v lese u ZOO, kde jsme měli v pronájmu jednu z kluboven, ve které jsme plánovali příměstské kempy uskutečnit. […]
 • Řemesla nás baví
  Zejména díky finanční podpoře Ministerstva školství druhým rokem realizujeme projekt Řemesla nás baví. Díky projektu je v roce 2021 podpořeno fungování komunitního centra v Hodoníně. Děti a mládež z romské komunity se zde nově setkávají s dětmi neromskými, když je doba příznivá, probíhají každotýdenní aktivity hudebního kroužku, turistického kroužku, tanečního kroužku a rukodělné dílny a na tyto kroužky navázané kariérní poradenství. V případě omezení se lektoři soustředí na pomoc s distančnímvzděláváním dětí. Tyto aktivity se prolínají dle aktuální potřeby tak, aby […]
 • Kulturní aktivity v Olomouci
  Převážně z prostředků Ministerstva kultury realizujeme kulturní aktivity v Olomouci. Kvůli covidové situaci jsme využili letních dnů a uspořádali další ročník festival Romani Gi’li Olomouc, připomněli si Mezinárodní den Romů a zrealizovali také soutěž malých zpěváků.
 • Aktivizace romské komunity ve Šternberku
  Aktuálně (2021) jsou v rámci centra jsou poskytovány zájmové aktivity pro děti a mládež i dospělé – doučování, kroužky, poznávací výlety apod., společně s lidmi z komunity plánujeme další aktivity. Od září do ledna budou probíhat aktivity pravidelně každý všední den odpoledne. Projekt podporuje Úřad vlády ČR – Rada vlády pro záležitosti romské menšiny.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek