O SRNM

Organizace Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava byla založena 31.10.1991 jako občanské sdružení.

SRNM byl založena původně jako nevládní organizace s cílem a ambicí, aby v místech, kde pracuje, byla partnerem, zastupujícím nejširší romskou populaci v místních radnicích, později regionech, nejčastěji tedy v nynějším Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Bylo od počátku jasné, že Romové takové zastoupení potřebují. Taky se měla stát laickým prvkem pro zakládání Muzea romské kultury.

V průběhu let existence SRNM byly pobočky zřízeny například ve městech Frýdek-Místek, Jeseník, Nový Jičín, Ostrava, Rýmařov a dále je to Brno, Olomouc, Hodonín a Šternberk, přičemž v těchto městech fungují pobočky dodnes.

V pobočkách nabízíme služby, po kterých je zde poptávka, nejčastěji se tak jedná o práci s dětmi a mládeží a pomoc dospělým osobám ohroženým sociálním vyloučením. Naším cílem je práce s celou komunitou a proto jsou zde (kromě Brna, kde je nabídka podobných služeb od jiných organizací) zřízena komunitní centra, kde mohou jak děti, tak dospělí najít aktivity, které vedou ke společnému cíli – důstojnému životu. Naší prioritou je zaměstnávání Romů, a to proto, aby se sami podíleli na tom, jak komunitní centrum funguje a kam se celá komunita ubírá. Jsme registrovaným poskytovatelem několika sociálních služeb a účastníme se i jednání se samosprávnými orgány, bohužel ne vždy je ale náš hlas více než vyslyšen. Brzdou rozvoje kvalitní pomoci v lokalitách však již často nejsou místní samosprávy, které nutnost existence pomáhajících komunitních center pochopily, ale nedostatečné prostředky, kterými disponují a sami tak mohou vyjádřit podporu spíše symbolickou, než přispívající k reálné existenci aktivní komunity. Sociální politika státu sociálně vyloučené spíše udržuje, než aby pomáhala bojovat a prostředky Evropské unie jsou těžce dostupné tam, kde by působily skutečné změny, suplují základní nedostatky státu a ze služeb prevence se tak stávají služby, které pouze oddalují propad osob, kterým se mají věnovat, na úplné dno. Za léta působení ale vidíme i pozitivní změny a víme, že s vlastní snahou a s podporou se dá dosáhnout velkých výsledků.

Od roku 1999 vydáváme čtrnáctideník Romano hangos (Romský hlas), kde je možné se dočíst o všem, co se aktuálně dotýká romské problematiky, ale také se pobavit soudobou prózou a poezií a to jak v češtině, tak v romštině. Další informace o médiu a archív kompletních vydání od roku 2007 je k dohledání na těchto stránkách.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek