Hodonín

Komunitní centrum SRNM Hodonín
Masarykovo náměstí 4 
695 01 Hodonín

hodonin.srnm@seznam.cz

O pobočce SRNM Hodonín

V městě Hodonín začalo Společenství Romů na Moravě působit v roce 2001 a od té doby kontinuálně poskytuje sociálně vyloučeným služby terénní práce a provozuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé.

Organizace má mnohaleté zkušenosti s realizací projektů, prioritně s terénní prací, dále také s volnočasovými a kulturními aktivitami jako doplňkovou činností. Za mnoho let existence jsme se stali partnery města, kde spolupracujeme na lokální úrovni se sociálními úřady, OSPODy, úřady práce, školami apod. Terénní programy máme registrované jako sociální službu podle zákona 108/2006 Sb.. Projekty jsou realizovány za finanční podpory místních samospráv, krajů, ministerstev, evropských fondů i nadací.

Volnočasové aktivity probíhají v prostorách komunitního centra, nyní ve spolupráci s Křesťanským společenstvím Hodonín v prostorách KC na ulici Pr. Veselého, ale také mimo něj. Jedná se o pravidelné kroužky pro děti a mládež v odpoledních hodinách i jednorázové akce jako je např. letní tábor, víkendové pobyty, jednodenní výlety, návštěvy výstav a muzeí, mikulášské besídky pro nejmenší i společné sportovní akce dětí a rodičů. Celoročně probíhá pravidelně zejména sportovní a turistický kroužek a doučování žáků ZŠ prvního stupně a studentů.

Aktuálně z pobočky

 • Romština pro děti
  V roce 2023 jsme realizovali v pobočkách Hodonín, Olomouc, Šternberk a Pěnčín kroužky pro děti s cílem rozvoje jazykových schopností dětí v mateřském jazyce, se zaměřením na rozvoj slovní zásoby. Projekt zahrnoval kromě výuky jazyka také další prvky spojené s hudbou a kreslením, děti se dozvěděly také více o romské kultuře apod. Kroužek byl oblíbený a i mnozí rodiče se těší, že se nám podaří zrealizovat jeho podobu také pro dospěláky.
 • Stěhování
  Od května 2023 jsme se přestěhovali v pobočce Hodonín – nová adresa je Masarykovo náměstí 4.
 • Letní tábor SRNM Hodonín
  V červenci 2022 jsme opět s dětmi uskutečnili táborový pobyt, tentokrát na Vranově. Děkujeme za podporu Městu Hodonín, Jihomoravskému kraji a Úřadu práce Hodonín.
 • Letní kempy Společně
  V návaznosti na distanční vzdělávaní ve školním roce 2020/2021 byly podpořeny z MŠMT letní kempy, které nahrazovaly dětem společné setkávání ve škole po dobu prázdnin. V měsících červenci a srpnu proběhly 4 letní kempy pořádané naší organizací, z toho tři v Hodoníně a jeden v Olomouci. V Hodoníně byly kempy poznamenané dvěma událostmi. První z nich bylo tornádo, které vzalo dětem střechu nad hlavou – přehnalo se přímo přes dětské městečko v lese u ZOO, kde jsme měli v pronájmu jednu z kluboven, ve které jsme plánovali příměstské kempy uskutečnit. Museli jsme proto více improvizovat a děti jsme vzali jednak do blízkého kempu v Osvětimanech, poté si užily v Šiklově mlýně… Read more: Letní kempy Společně
 • Řemesla nás baví
  Zejména díky finanční podpoře Ministerstva školství druhým rokem realizujeme projekt Řemesla nás baví. Díky projektu je v roce 2021 podpořeno fungování komunitního centra v Hodoníně. Děti a mládež z romské komunity se zde nově setkávají s dětmi neromskými, když je doba příznivá, probíhají každotýdenní aktivity hudebního kroužku, turistického kroužku, tanečního kroužku a rukodělné dílny a na tyto kroužky navázané kariérní poradenství. V případě omezení se lektoři soustředí na pomoc s distančnímvzděláváním dětí. Tyto aktivity se prolínají dle aktuální potřeby tak, aby byl zabezpečen jak volný čas, tak školní povinnosti dětí a mládeže.
 • Lačho chaviben – Dobrou chuť
  “Lačho chaviben” znamená “dobrou chuť”. Lačho chaviben znamená také, že se sešla skupinka romských žen, zaštítěných spolkem Společenství Romů na Moravě, a připravila pro vás vynikající pochoutky z tradiční romské kuchyně. Výtěžek své činnosti věnují dětem na uskutečnění letního tábora. Romská kuchyně kouzlí z obyčejných surovin. Tradičně se používá zelí, brambory, mouka, maso. Dáte si lahodné pečené závitky holubki, masové zelíčko ármin plné chuti, jako přílohu chlebové placky marikľe a jako sladkou tečku šinga? Zajímá vás, jak že chutnají ty pověstné goja? Kuchyně našich Romů je podobná té české či slovenské, tak se určitě nebojte vyzkoušet, co doma nevaříte a… Read more: Lačho chaviben – Dobrou chuť
 • Jak to funguje?
  V letech 2016 a 2017 probíhal volnočasový kroužek pro děti v Rýmařově, Olomouci a Hodoníně. Zaměřil se na získání většího povědomí o různých zaměstnáních a vytváření cílů u dětí navštěvujících základní školy. Děti se podívaly na spoustu zajímavých míst, kde jim pracovníci SRNM zprostředkovaly kontakt se zaměstnanci, kteří v daném oboru přímo pracují. Stejně tak se na výletech i při práci v komunitních centrech bavily o tom, kdo má jaké plány do budoucna, jaké jsou možnosti a tak podobně. Většina dětí nemá vzory v rodinách a i když jejich rodiče si důležitost vzdělání uvědomují, je nutné o jeho významu přesvědčit… Read more: Jak to funguje?

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek